Οι τελικές ρυθμίσεις για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών.