Επιλογή Σελίδας

Ο.Π. Ελαιολάδου

Ομάδα Παραγωγών Ελιάς & Ελαιολάδου.

Αριθμεί 160 μέλη και υλοποιεί 3ετές εγκεκριμένο πρόγραμμα Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων συνολικών δράσεων 420.000 Ευρώ το οποίο βρίσκεται στο 3ο και τελευταίο έτος υλοποίησης του.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΟΕΦ