Ανακοινώθηκε παράταση των σχεδίων βελτίωσης. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 5/06/2018, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/07/2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας, ορίζεται η 20/07/2018.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

Μετάβαση στο περιεχόμενο