Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας Πρέβεζας «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ»
Αναζητά νέο δυναμικό και συνεργάσιμο στέλεχος για την κάλυψη της θέσης Κτηνιάτρου με έδρα την Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας

Απαραίτητα προσόντα
• Απόφοιτος Κτηνιατρικής ΑΕΙ
• Εμπειρία στην πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων
• Εμπειρία στην αντιμετώπιση ασθενειών
• Εμπειρία σε Συστήματα Πιστοποίησης
• Καλή γνώση χειρισμού H/Y

Επιθυμητά προσόντα
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Προϋπηρεσία σε ανάλογο περιβάλλον (κατά προτίμηση ως κτηνίατρος εκτροφής)
• Δίπλωμα αυτοκινήτου

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τη θέση
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hrvac@hotmail.gr
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2665024071

www.enagr.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο