Το προηγούμενο διάστημα δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για το μέτρο 4.1.2 που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος, με άλλα λόγια σχέδια βελτίωσης για αρδευτικές επενδύσεις.

Δυνατότητα επένδυσης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα αλλά και συλλογικά σχήματα αγροτών με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τις 150.000€ για τα φυσικά πρόσωπα και τις 200.000€ για τα συλλογικά σχήματα.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδύσεων κυμαίνεται από 45 – 70% για την Περιφέρεια Ηπείρου, την περιοχή, τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου και το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται από την επένδυση.

Οι επενδύσεις μπορούν να αφορούν:

• Αρδευτικά συστήματα στάγδην άρδευσης και μικροκαταιονισμού χαμηλού ύψους,

• Γεωτρήσεις και πηγάδια καθώς και εξοπλισμός για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δικτύων

• Φωτοβολταϊκά συστήματα παροχής ενέργειας για τις γεωτρήσεις.

• Δεξαμενές χωμάτινες, τσιμεντένιες ή μεταλλικές αποθήκευσης υδάτων

• Μηχανολογικός εξοπλισμός επανάχρησης υδάτων (πχ από απόβλητα ελαιοτριβείου)

• Δίκτυο σταθμών και συστημάτων απομακρυσμένης άρδευσης

• Γενικές δαπάνες υποβολής αίτησης, αδειοδοτήσεων, υδρομετρητή κλπ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15/07/2021.

Πληροφορίες: ΕΝΩΣΗ Αγροτών Θεσπρωτίας

Γραφείο Εξυπηρέτησης Αγροτών

τηλ. 26650 25481

Μετάβαση στο περιεχόμενο