Επιλογή Σελίδας

Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) – Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας Πρέβεζας – Ένωση Αγροτών, αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Α.Σ. Θεσπρωτίας Πρέβεζας, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου, καθώς επίσης και προμήθεια γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων.

Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του ο Α.Σ. έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και  κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά στην εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο οποίο συμμετέχει σημαντικός αριθμός παραγωγών μελών της ΟΠ. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών για τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούμενων εισροών και εκροών (απαιτήσεις, λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την εύκολη συλλογή δεδομένων που αφορούν σε όλες τις φάσεις της καλλιέργειας και παραγωγής του ελαιολάδου. Στηρίζουν την προσπάθεια του παραγωγού παρέχοντάς του εξειδικευμένες οδηγίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε συγκεκριμένου ελαιοτεμαχίου, λαμβάνοντας υπόψη την κλίση και την ποιότητα του εδάφους, την καλλιεργούμενη ποικιλία, καθώς και τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων  που πραγματοποιούνται συστηματικά επιτυγχάνοντας την εξοικονόμηση πόρων  τα οποία επιβαρύνουν την τελική τιμή του προϊόντος.

Στόχος μας είναι η ανασύνθεση της έννοιας της συλλογικότητας και του συνεργατισμού, η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και η αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής.

Διαθέτουμε την απαραίτητη υποδομή, εμπειρία και τεχνογνωσία.

Δημιουργούμε νέες κλαδικές Οργανώσεις Παραγωγών και διασφαλίζουμε στα μέλη τους την αποδοτική λειτουργία της εκμετάλλευσης τους.

Φίλε παραγωγέ,

Ήρθε η ώρα να συμμετέχεις ενεργά και εσύ.

Οργανώσεις Παραγωγών: 2665025481
ΟΣΔΕ – Μητρώα : 2665025484, 2666024300, 2664022159, 2682051190
Γραφείο Αγροτικών Μελετών : 2665025482
Γεωπόνος: 2665022124
Κτηνίατρος: 2665025483
Καταστήματα Γεωργικά Εφόδια : 2665024070, 2666023055, 2664023144
Καταστήματα Super Market : 2665023978, 2664023131
Διοίκηση – Γραμματεία – Λογιστήριο : 2665025481,2