Ποιές είναι οι ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες ανά επένδυση;

Ενδεικτικά:

Για γεωργικά κτίρια και κατασκευές:

1) Οι συνολικές δαπάνες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση περίφραξης εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

2) Οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης – μεταφοράς – συναρμολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης δεν μπορεί να υπεβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

3) Η δαπάνες για περίφραξη φυτειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

 

Για μηχανολογικό εξοπλισμό:

1) H δαπάνη αγοράς ελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 125.000 ευρώ.

2) Η δαπάνη παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 40.000 ευρώ.

3) Η δαπάνη αλυσοπρίονου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

4) Η δαπάνη αγοράς πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 55.000 ευρώ.

5) O προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό (ελκυστήρας και παρελκόμενα ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, με κάποιες εξαιρέσεις.

 

Λοιπός εξοπλισμός:

1) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ.

2) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ.

3) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων εξοπλισμού πληροφορικής συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού λογισμικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.

4) Η δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολoγιστή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.

5) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500ευρώ.

6) Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

 

Γενικές δαπάνες:

1)Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής της αίτησης για τα σχέδια βελτίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ, εκτός αν αιτούνται κτιριακές εγκαταστάσεις οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ.

2) Η δαπάνη τεχνικής στήριξης των σχεδίων βελτίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 2.000 ευρώ εκτός αν το επενδυτικό σχέδιο απαιτέι την παραλαβή κτιριακών σύμφωνα με την αρχική εγκριση οπότε η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ.

3) Η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ.

4) Η δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ευρώ.

5) Η δαπάνη για την τοποθέτηση επεξηγηματικής πινακίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

 

Με την εγγύηση του Gaia-Επιχειρείν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας Πρέβεζας
Τμήμα Αγροτικών Μελετών
Θεοδώρου Νίκος
τηλ. 2665025481-2

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο